Visie/werkwijze

Het Op Eigen Kracht-team voert praktijk gestuurd onderzoek uit. Dit betekent concreet dat het onderzoek  is ingebed in de dagelijkse praktijk en dat bevindingen uit het onderzoek gebruikt worden om de praktijk te verbeteren. Het onderzoek richt zich met name op het werven/motiveren van deelnemers; de effecten van deelname maar ook bijvoorbeeld op de behoeften van de deelnemers aan een vervolg. De inzichten uit ons onderzoek helpen ons de leefwereld van de doelgroep beter te begrijpen en hier beter op aan te sluiten.

Een deel van ons onderzoek betreft sociaalwetenschappelijk onderzoek. Vanuit onze achtergrond in de antropologie en sociologie voeren wij een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit. Hierbij werken wij vanuit een sociaal constructivistisch perspectief. Dat betekent dat wij niet zoeken naar objectieve waarheden maar de persoonlijke (subjectieve) ervaring proberen te doorgronden.

Wij vragen bijvoorbeeld welke problemen mensen ervaren en hoe zij hiermee omgaan. Dit levert een rijk beeld op van de ‘leefwereld’ van mensen in armoede, hoe zij zich daarbij voelen en ermee omgaan.

Meer over onze inzichten leest u in de rapportages en hier.