Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht is een gratis training voor mensen die (tijdelijk) wat minder te besteden hebben, zoals bijvoorbeeld voedselbankklanten. Leven van weinig geld is lastig en kan een hoop stress opleveren. Het roept ook vragen op. Hoe hou je overzicht in je financiën? Waar kun je aankloppen voor hulp en waar heb je recht op? In een reeks van tien bijeenkomsten met verschillende thema’s krijgen deelnemers van de Op Eigen Kracht-training handvatten aangereikt die helpen deze vragen te beantwoorden. Deelnemers wisselen tips en ervaringen uit en komen steviger in hun schoenen te staan.

De bijeenkomsten worden geleid door een trainer maar er worden ook gastdocenten uitgenodigd om te vertellen over bijvoorbeeld: gezond eten, energiebesparing en omgaan met stress. De Op Eigen Kracht-training vindt plaats op verschillende locaties in heel Amsterdam en in Diemen.

Vincent: “Ik heb zoveel geleerd. Ik voel me als arme toch heel rijk!”

Avoda: “Voorheen wist niemand dat ik rood stond. Ik stond voor iedereen klaar en kocht makkelijker dingen, ook voor anderen. Door de training heb ik dit gedrag doorbroken.”

Hoe andere deelnemers de training vonden leest u hier.

Naar de agenda

Trainer aan het woord

Angela Gilds is werkzaam als preventieconsulent schuldhulpverlening bij de MaDiZo en is trainer van Op Eigen Kracht in Zuidoost:

‘Op Eigen Kracht heeft als doel de deelnemers bewuster te maken van hun mogelijkheden om meer controle over hun budget te krijgen door assertief te zijn, de administratie bij te houden en op tijd de hulpverlening in te schakelen.Daarnaast trekken wij er op uit tijdens een koopexcursie en een sociale excursie naar instellingen in de wijk. Het is een veelzijdige training waarbij de uitwisseling van ervaringen een voorname plaats inneemt. trainerDe training is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, hun eigen kracht weer gaan ontdekken, vaardigheden leren en uiteindelijk opbloeien. Het feit dat mensen zichzelf weer belangrijk vinden, tijd gaan maken voor een hobby zodat de positieve stimulans ook doorwerkt in de dagelijkse bezigheden, vind ik bijzonder. Ik zie mensen echt een omslag maken waar ik soms versteld van sta. Blijkbaar is de training Op Eigen Kracht heel praktisch en levensveranderend.

Het succes van de training zit hem daarnaast in de laagdrempeligheid: in een huiskamersfeer wordt er op een gemoedelijke manier gesproken over de levensverhalen van mensen. De leslocatie is herkenbaar, want daar waar de voedselpakketuitgifte is, een herkenbare plek dus. Daarnaast vinden de deelnemers de lesvorm van het uitwisselen van ervaringen prettig, wat ook bijdraagt aan het succes. Zo leveren de deelnemers zelf ook een belangrijke bijdrage aan het welslagen van de training.’