De Regenboog Groep

Op Eigen Kracht-training is in Amsterdam onderdeel van De Regenboog Groep.
deregenbooggroep


De Regenboog Groep

Wij dromen van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.

Missie & visie
Wij stimuleren de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt, is onze betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede. Wij zijn mensen onder elkaar.

Activiteiten
De Regenboog Groep werkt al ruim 35 jaar met de meest kwetsbare mensen in Amsterdam. Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die door een opeenstapeling van problemen, zoals financiële schulden, dakloosheid, verslaving en psychiatrie vaak tussen wal en schip vallen en onbereikbaar zijn voor hulp. Veel van hen leven in een sociaal isolement.

Dak- en thuislozen kunnen dagelijks terecht in één van onze negen inloophuizen. Een warme maaltijd, koffie, maar ook een douche en schone kleding staan hen ter beschikking. Ook kunnen ze terecht bij onze maatschappelijk werkers of meedoen aan werk- en activeringsprojecten.

Onze 850 vrijwilligers zetten zich in voor mensen met financiële problemen, vereenzaamde mensen of mensen met drugsproblemen. Voorop staat de zelfredzaamheid van onze klanten: zelf leren vissen in plaats van een vis te geven.

De Regenboog Groep is mede door de grote inzet van vrijwilligers kosteneffectief. Een van de redenen dat wij het CBF-keurmerk mogen dragen.